Open Space, Edukacja

Metoda Otwartej Przestrzeni w szkole podstawowej. Opowieść o tym, jak odpaliliśmy rakietę.

Metoda Otwartej Przestrzeni (Open Space Technology) daje okazję do wniesienia, omówienia i zaplanowania działań w zakresie tematów, które dla uczestników są ważne. Jest jeszcze coś, co rodzi się jako wartość dla społeczności i co okazuje się jeszcze ważniejsze, bo znajduje się u podstaw. To rodząca się wzajemna uważność i pełna szacunku komunikacja. Właśnie za to[…]